top of page
bgImage

Mūsu pieredze

SIA "Rigensi" realizētās sabiedriskās ēkas

Kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūve

Vieta: Rīga, Daugavgrīvas iela

Uzsākts: 2022.gads-2024.gads

SIA “Rigensi” objektā veic virszemes saliekamā dzelzsbetona elementu montāžu un monolīto konstrukciju betonēšanu.

NBS NP 3. RNC sešu noliktavu būvniecība "Ādažu nacionālajā mācību centrā"

Vieta: Kadaga, Ādažu novads

Uzsākts: 2019.gada marts - 2019.gada septembris

Projekta rezultātā tiks izbūvēts mūsdienu prasībām atbilstošs munīciju noliktavas komplekss. 

SIA “Rigensi” objektā veic monolītās betonēšanas un saliekamo HCS paneļu montāžu.

Šķeldas siltumavota jaunbūve Gaujas labajā krastā, Valmierā

Vieta: Dakstiņu iela 1, Valmiera

Periods: 2019.gada jūlijs - 2019.gada novembris

Projekta ietvaros tiks veikta katlu mājas būvniecība.

SIA “Rigensi” objektā veic monolītās betonēšanas un saliekamo dzelzbetona konstrukciju montāžas darbus.

Gājēju tunelis "Spīķeri"

Vieta: Rīga, Latvija

Periods: 2009.–2010. gads

Daugavas krastmalas / Spīķeru kvartāla labiekārtošanas projekta ietvaros tika veikta arī gājēju tuneļa zem Krasta ielas atjaunošana, kur SIA "Rigensi" veica monolītās betonēšanas darbus, izbūvējot dekoratīvas atbalsta sienas un rievsienas.

Notekūdeņu rezervuāru un NAI ēku izbūve

Vieta: Ozolnieki, Ozolnieku novads, Latvija

Periods: 2013. gada maijs - novembris

Ūdenssaimniecības kvalitātes uzlabošanas nolūkos tika izbūvēti jauni notekūdeņu rezervuāri un ēka notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, atbilstoši LR un Eiropas Savienības ūdens kvalitātes nodrošināšanas normām. 

Šajā objektā SIA "Rigensi" veica rezervuāra monolītās betonēšanas darbus, sūknētavas ēkas un nojumju izbūvi.

Otrā sliežu ceļa Skrīveri – Krustpils būvniecība

Vieta: Alotene, Pļaviņu novads, Latvija

Periods: 2013. gada maijs - novembris

Dzelzceļa līnijas Rīga–Krustpils posma Skrīveri–Krustpils otra sliežu ceļa izbūves darbos SIA "Rigensi" veica monolīto caurteku betonēšanas un montāžas darbus, kā arī pieturvietas "Alotene" izbūvi.

Munīcijas noliktavu komplekss NBS bāzē Ādažos

Vieta: Kadaga, Ādažu novads, Latvija

Periods: 2015. gada jūnijs - augusts

Eiropas drošības nostiprināšanas iniciatīvas projekta ietvaros Ādažu militārās bāzes teritorijā tika izbūvētas munīcijas noliktavas.

SIA "Rigensi" veica munīcijas noliktavu monolītās betonēšanas darbus.

Biokurināmās koģenerācijas stacijas jaunbūve Vestienas ielā 2

Vieta: Rīga, Latvija

Periods: 2016. gada jūnijs - septembris

Sekojot bioenerģijas izmantošanas tendencēm, Rīgā, Vestienas ielā, tika izbūvēta biokurināmā koģenerācijas stacija.

SIA "Rigensi" veica monolītās betonēšanas darbus.

Militārā aviācijas lidlauka paplašināšana

Vieta: Rembates pagasts, Latvija

Periods: 2015. gada jūnijs - augusts

Eiropas drošības nostiprināšanas iniciatīvas projekta ietvaros tika veikta aviācijas lidlauka paplašināšana. 

SIA "Rigensi" objektā veica monolītās betonēšanas darbus.

Notekūdeņu rezervuāru paplašināšana

Vieta: Ādaži, Ādažu novads, Latvija

Periods: 2016. gada oktobris - decembris

Notekūdeņu rezervuāra izbūve Ādažu NAI jaudas palielināšanas projekta ietvaros. 

SIA "Rigensi" objektā veica rezervuāra monolītās betonēšanas darbus.

NBS NP 3. RNC autoparka pārbūve

Vieta: Kadaga, Ādažu novads, Latvija

Periods: 2016. gada decembris - 2017. gada jūnijs

Eiropas drošības nostiprināšanas iniciatīvas projekta ietvaros tiek veikta esošā NBS autoparka pārbūve un jaunu objektu izveide. 

SIA "Rigensi" šajā objektā veica vairāku ēku monolīto pamatu un ēku konstrukciju izbūvi.

bottom of page