top of page
bgImage

Mūsu pieredze

SIA "Rigensi" realizētās industriālās ēkas

Noliktava ar biroja telpām “Lielciršiˮ”, Vētras, Mārupes novads

Vieta: Mārupes novads

Periods: 2019.gada oktobris - 2020.gada aprīlis

SIA “Rigensi” objektā veic saliekamo dzelzbetona konstrukciju un monolīto konstrukciju izbūves darbus.

Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide cieto sadzīves atkritumu poligonā “Getliņi”

Vieta: Stopiņu novads

Periods: 2019.gada oktobris - 2020.gada jūlijs

SIA “Rigensi” objektā veic monolītās betonēšanas darbus.

Rimi noliktavu kompleksa un biroju ēkas jaunbūve un pārbūve

Vieta: Augusta Deglava iela 161, Rīga

Periods: 2019.gada marts - 2019.gada decembris

Projekta ietvaros tiks paplašināts gan esošais "Rimi" loģistikas centrs, gan biroja ēka. 

SIA “Rigensi” objektā veic monolītocokola siju un režģogu betonēšanu.

Zinātniskā institūta “Bior”, Biroja ēkas un monolītā betona kāpņu izbūve ēkā

Vieta: Rīga

Periods: 2019.gada augusts - 2019.gada novembris

Projekta ietvaros tiks veikta zinātniskā institūta biroja ēkas būvniecība.

SIA “Rigensi” objektā veic jaunbūves ēkas karkasa betonēšanas būvdarbus.

Loģistikas centra, tehniskās palīgēkas, ūdens rezervuāru, apsardzes posteņa jaunbūve

Vieta: Ulbrokas iela b/n, Rīga

Periods: 
2018. gada novembris – 2019. gada jūnijs

Jaunais “Lidl” loģistikas centrs Rīgā būs 47 000 m2 plašs, tajā tiks izmantoti inovatīvi energoefektivitātes un apkures risinājumi, mūsdienīgas atkritumu šķirošanas sistēmas un citas tehnoloģiskās iespējas. 

SIA “Rigensi” objektā veica monolītās betonēšanas darbus.

Kričevas cementa rūpnīca

Vieta: Kričeva, Baltkrievija

Periods: 2009.–2010. gads

Kričevas cementa rūpnīca ir sausās metodes cementa ražotne ar plānoto ražošanas apjomu – 1.8 milj. tonnas cementa gadā. 

SIA "Rigensi" objektā veica 4 cementa silosu monolītās betonēšanas darbus.

Kravu komplektācijas un automātiskā augstplauktu palešu novietne

Vieta: Rīga, Latvija

Periods: 2014. gada oktobris–2015. gada augusts

Kravu komplektācijas un automātiskā augstplauktu palešu novietne ir lielākā šāda veida ēka Baltijā, kura aizņem 12 500 m2 lielu platību. 

SIA "Rigensi" šajā objektā veica monolītās betonēšanas darbus, izbūvējot kravu komplektācijas zonas pamatus un karkasu, palešu novietnes pamatus un monolītās konstrukcijas, pazemes ugunsdzēsības ūdens rezervuāru.

Graudu glabāšanas angāri E; F Meldru ielā

Vieta: Rīga, Latvija

Periods: 2017. gada marts–aprīlis

Graudu glabāšanas angāri E; F ir tirdzniecības ostas teritorijā esoša viegla tipa glabāšanas angāru kompleksa daļa. 

SIA "Rigensi" šajā objektā veica monolīto pamatu izbūves darbus.

bottom of page